GIỚI THIỆU

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

.

TẦM NHÌN , SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THỜI TRANG VIỆT ANH

TẦM NHÌN

Bằng sự đam mê và khát vọng cùng chiến lược kinh doanh - phát truyển bền vững, Cty Việt Anh phấn đấu trở thành một Cty lớn, thương hiệu lớn có tầm cỡ quốc gia, có uy tín trên thị trường Việt Nam và lan tỏa ra thị trường thế giới, xây dựng chuỗi sản phẩm chất lược cao, góp phần vào sự phát truyển thương hiệu Việt, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

SỨ MỆNH

Để hưởng ứng lời kêu gọi của đảng và nhà nước Việt Nam khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, chúng tôi tập chung phát truyển sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý để đáp ứng nhu cầu thực sự của người Việt chúng ta, để người Việt Nam dùng hàng Việt Nam cho đúng với giá trị của nó.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM

VIỆT ANH lấy chữ Tâm là một trong những giá trị bền bỉ song hành trong kinh doanh, Tuân thủ theo luật pháp, thực hiện các nghĩa vụ đúng và đủ, phát huy giá trị đạo đức nghề nghiệp, luôn nghĩ đến khách hàng và đối tác, đặt lên lợi ích chung; ta có lợi, đối tác có lợi, khách hàng có lợi, xã hội có lợi.

TÍN

VIỆT ANH lấy chữ tín là giá trị cao nhất song song với thương hiệu và sản phẩm, là tài sản vô hình không thể tách rời với thương hiệu Việt Anh

Luôn chuẩn bị đầy đủ mọi năng lực và tài lực để đảm bảo đúng các cam kết của mình với khách hàng, đối tác, cùng sản phẩm về chất lượng, dịch vụ.

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
thẻ km đep
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
TT Trẻ em